Gayrimenkul Danışmanı Kimdir? Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanında Hangi Özellikler Olmalıdır?

Gayrimenkul danışmanı emlak alım/satım sürecinde benzersiz bir rol oynamaktadır. Gayrimenkul danışmanları, geleneksel emlakçılardan farklıdır.  Bir gayrimenkul danışmanı müşterilerine, mülkün gerçek değerinin belirlenmesi ve  pazar analizi / modellemesi yapılması gibi katma değer sunan hizmetler verir.

En önemli sorumluluğu, emlak alım/satım sürecinde müşteriye amacına ulaşabilmesini teminen rehberlik etmektir. Bu süreçte, müşterinin bütçesine uygun olarak,  mevcut pazar eğilimlerini ve yatırım olanaklarını değerlendiren gayrimenkul danışmanı, müşterinin ilgilendiği bir mülkün mevcut durumunu ve benzerlerine kıyasla değerini ortaya koymakla yükümlüdür.

Başarılı Bir Gayrimekul Danışmanında Hangi Özellikler Olmalıdır?

  1. Bilgi Güçtür: Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri ve yerel pazarın durumunu günü gününe takip etmelidir. İşini yaparken öğrenmeye devam eden ve profesyonel gelişimini sürdüren bir gayrimenkul danışmanı müşterilerine maksimum yararı sağlar.
  2. İletişim Ağı: Başarılı bir gayrimenkul danışmanı hizmet verdiği pazarda geniş bir iletişim ağına ve çok sayıda temas noktasına sahiptir. İletişim ağında başka gayrimenkul danışmanları, potansiyel alıcılar ve satıcılar ile sektörün diğer aktörleri (eksperler, banka sorumluları gibi) yer almalıdır.
  3. Yerel Pazar Verileri: Başarılı bir gayrimenkul danışmanı, yerel pazarın ayırıcı özelliklerine, değişen eğilimlere ve yerel fiyat stratejisine ilişkin güçlü verilere sahiptir. Başarı, teşhis etme yeteneğinden gelir. Bu da uzmanlık demektir.
  4. Ayrıntılara Dikkat: Ayrıntılar önemlidir. Her müşteri biriciktir ve talepleri  diğer müşterilerden farklıdır. Gayrimenkul danışmanınızı belirlerken, size özel ve ayrıntılara yoğunlaşan bir yaklaşım sahibi olmasına önem vermelisiniz. Basmakalıp yaklaşımlar iyi netice vermez.
  5. Kişilik: Empati gösterebilen, iyi iletişim kuran, sizi dinleyen, önceliklerinizi dikkate alan, dürüst ve çalışkan bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın.
  6. İnşaat ve Mimariye İlgi: Sadece alım/satımla ilgilenen, inşaata ve mimari özelliklere ilgi duymayan bir gayrimenkul danışmanı, taleplerinizin karşılık bulmasını sağlayamaz. Dahil olduğu sektörün tüm boyutlarıyla ilgili bir gayrimenkul danışmanı tercih etmelisiniz.
  7. Zeka ve Azim: Tuttuğunu koparan, zamanı iyi değerlendiren ve sonuca matuf çalışan bir gayrimenkul danışmanı meslek etiğine sahip demektir. Yolunuzu aydınlatır.
  8. Doğruluk ve Dürüstlük: İtibarlı ve istikrarlı bir gayrimenkul danışmanı, önceki işlerinde  doğru ve dürüst davranış sergilemiştir. Gayrimenkul piyasasında güven temeldir.
  9. Öz Motivasyan: İşine saygı duyan ve gereklerini kendiliğinden yerine getiren bir gayrimenkul danışmanı öz motivasyona sahiptir. Süreçte işinizi kolaylaştırır.
  10. Sorun Çözücü Zihniyet: Akılcı bir karar alma mekanizması olan ve çözüm üretmeye yönelik eğilim sergileyen bir gayrimenkul danışmanı ile sorun yaşamaz ve keyifli bir alım/satım süreci tecrübe edersiniz.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
× Whatsapp