TAPU İŞLEMİ HAKKINDA KISA KISA

  • Antalya’da gayrimenkulüm var, satış işlemini İstanbul’dan yapabilir miyim?

Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşuluyla gerekli belgelerle başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir. Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.

  • Antalya’daki evimin satışını Ankara’da yaparken emlak beyan değerini nereden almam gerekir?

Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.

  • Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

  • 83 yaşındaki babam satış yapacak. Sağlık raporu almak zorunda mıyız?

Sağlık raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Tapu Müdürlüğü, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse, resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.

  • Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?

*Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

*Fotoğraf (1’er adet)

*İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)

*Mimari proje

*Vaziyet Planı

*Yönetim Planı

  • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine, zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

  • Emlak beyan değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Sözkonusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

  • Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?

Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talep karşılanır.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
× Whatsapp